Caribisch Netwerk

Inhoud syndiceren
Bijgewerkt: 47 min 8 sec geleden

Plasterk op Bonaire: ‘Wisselingen bestuur slecht voor vertrouwen’

18 uur 12 min geleden

KRALENDIJK – Minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties vindt de vele wisselingen in het bestuur van Bonaire een zorg. Het gebrek aan continuïteit betekent dat er geen vertrouwensband ontstaat met de ministeries en Den Haag, gaf hij aan bij zijn afscheidsbezoek aan het eiland. “De hele snelle wisselingen van de wacht, met elk half jaar nieuwe mensen, maakt het niet gemakkelijk om zaken te doen.”

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/plasterkintegriteit2.mp3 Minister Plasterk in gesprek met Gijs van den Heuvel over integriteit

Boodschappenlijstje

Gedeputeerde Nina den Heyer, die dinsdag haar ontslag moest aanbieden, heeft inmiddels geleerd hoe het werkt, bleek uit de woorden van Plasterk. “Zij heeft mij een lijstje meegegeven met onderwerpen die op de ministeries moeten worden aangekaart. Zo werkt het systeem. Mensen die hier tot de enkels in de lokale situatie staan weten de weg te vinden naar de regering in Den Haag.”

Vooruitgang

De minister benadrukte graag de vooruitgang in de afgelopen jaren. “Ik kwam tien jaar geleden als minister van Onderwijs op Bonaire en bezocht de scholen. Die lagen er niet best bij en nu staan er moderne, mooie scholen. Dat geldt ook voor de zorg en een heleboel andere onderwerpen. Maar we zijn nog lang niet klaar.”

Bij de laatste coalitiewisseling op Bonaire speelde integriteit een belangrijk rol. Daar wil de minister niet specifiek op ingaan. Wel in algemene bewoordingen: “Wanneer je elk politiek debat begint met de integriteit van de ander ter discussie te stellen dan schiet het niet op. Integriteit is natuurlijk erg belangrijk, maar het zou ook goed zijn om politieke meningsverschillen te bediscussiëren en het over de inhoud te hebben. Het moet geen politiek instrument worden.” Plasterk benadrukte daarbij dat integriteit het begin is voor goed openbaar bestuur. “Je moet het algemeen belang dienen en niet je persoonlijke belangen.”

Manifestatie

Het bezoek van Plasterk werd aangegrepen voor een manifestatie van ontevreden Bonairianen. De opkomst was matig met zo’n 100 mensen. Plasterk kreeg van lokale ordehandhavers hat advies niet naar buiten te gaan om een petitie in ontvangst te nemen. “Hij wilde wel, maar onze eigen mensen hebben hem tegengehouden”, zei actieleider Nochi Willem tegen de demonstranten.

Minister Plasterk vraagt gezaghebber Rijna of hij naar buiten zal gaan. Het wordt hem afgeraden.

Actieleider Nochi Willem is teleurgesteld dat de minister geen petitie in ontvangst komt nemen.

Armoede

Op Bonaire wordt al jaren naar Nederland gewezen als het gaat over armoede, maar ook voor de slechte wegen wordt Den Haag verantwoordelijk gesteld. Het beloofde geld is er nooit gekomen, zeggen bestuurders. Onterecht, meent Plasterk: “We hebben daarvoor drie jaar geleden 9 miljoen uitgetrokken. Het gebeurt gewoon niet.” Schijnbaar heeft een vorig Bestuurscollege het geld toegewezen aan verbetering van de haven. “Dat kan een legitiem besluit zijn”, aldus de bewindsman. “Maar dan moet je niet zeggen dat Nederland geen geld geeft om de wegen te verbeteren. De plannen liggen er en het zou goed zijn om die in gang te zetten. Daarvoor zijn die middelen beschikbaar gesteld.”

‘Geen democratie, maar hypocrisie op Bonaire’

16 augustus 2017 - 3:46pm

KRALENDIJK – Bonaire heeft nog geen drie maanden na de vorige coalitie weer een nieuwe. Dinsdagmiddag werd een akkoord getekend tussen UPB, twee leden van de PDB-fractie en onafhankelijk Eilandsraadslid Esther Bernabela. UPB-leider James Kroon keert na twee jaar terug als gedeputeerde.

Hij volgt de vrijdag afgetreden Rolanda Hellburg-Makaai op. Binnenkort zullen nog twee nieuwe gedeputeerden aantreden, nadat Clark Abraham (PDB) en Nina den Heyer (MPB) in de Eilandsraadsvergadering van dinsdagavond hun ontslag indienden.

Vlammende afscheidsrede

In haar afscheidsrede haalde Hellburg-Makaai fel uit naar de politiek op Bonaire. “Veertien maanden geleden werd ik door mijn nicht (Jeanoushka Raphaela) gevraagd om gedeputeerde te worden. Ik kwam hier binnen vol respect voor het werk van de negen leden van Eilandsraad, die mijn benoeming unaniem steunden.”

Daar denkt ze bij haar afscheid heel anders over. “De Eilandsraad heeft het werk van de gedeputeerden vooral tegengewerkt. Waar in deze zaal iedereen de mond vol heeft van werken voor ‘het volk’, gaat het in werkelijkheid vooral om hun eigen belang. De democratie functioneert niet op Bonaire, hier heerst de hypocrisie.” Haar toespraak werd begroet met een lang applaus van de publieke tribune.

Ambtenarenapparaat

Hellburg-Makaai, die vol lof was over de samenwerking binnen het Bestuurscollege, was verantwoordelijk voor het ambtenarenapparaat. Dat was de directe aanleiding voor haar vertrek. Het BC heeft uitvoering gegeven aan een al lang door de Eilandsraad genomen besluit om de overheid te laten doorlichten. Op basis daarvan besloot het BC eilandsecretaris Nerry Gonzalez voor te dragen voor schorsing, omdat zij verantwoordelijk was voor het slecht functioneren van het overheidsapparaat. Informatie kwam niet bij de gedeputeerden, besluiten werden niet uitgevoerd.

Zonder de kwestie concreet te noemen maakte Hellburg duidelijk dat haar beleid niet goed viel: “Deze gedeputeerde staat voor integriteit. Gedeputeerde Hellburg moest weg.” In haar ontslagbrief drong Hellburg er bij gezaghebber Edison Rijna op aan ‘werk te maken van mijn memo van 9 augustus, omdat deze te maken heeft met de integriteit van het bestuur van het eiland’.

Retour

Raphaela trok naar aanleiding van de kwestie-Gonzalez de stekker uit de coalitie en ging terug naar de UPB, die zij in februari 2016 had verlaten. Ook Bernabela heeft zich weer verzoend met haar partij, maar blijft onafhankelijk. Robby Beukenboom en Marugia Janga (PDB), die in onmin leven met het partijbestuur en het derde fractielid Michael Pieters, hebben zich bij de coalitie aangesloten.

Abraham en Den Heyer blijven aan tot er nieuwe gedeputeerden zijn aangewezen. Hellburg-Makaai zegt dat niet te doen, omdat Raphaela is teruggekeerd naar de UPB en zij niet als gedeputeerde voor deze partij wil werken. Haar opvolger Kroon kwam tijdens zijn vorige periode als gedeputeerde in opspraak wegens corruptie. Hoewel hij hiervoor niet werd veroordeeld, had het wel zijn ontslag bij de douane tot gevolg. Hij verloor onlangs een rechtszaak tegen dat ontslag, omdat de rechter oordeelde dat hij wel degelijk over de schreef was gegaan bij het verlenen van een taxivergunning.

Plasterk kondigt op St. Maarten aan de politiek vaarwel te zeggen

16 augustus 2017 - 6:10am

PHILIPSBURG – Ronald Plasterk, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft op zijn afscheidstoernee langs de Bovenwindse eilanden van de Nederlandse Cariben zijn afscheid van de politiek aangekondigd.

Op het eind van zijn laatste persconferentie op St. Maarten zei hij na zijn termijn als minister “de politiek voorgoed vaarwel te willen zeggen en wel een oogje zullen te houden op de ontwikkeling van de Caribische eilanden, maar dan als gewone burger”.

De rondreis van Plasterk langs de Bovenwindse eilanden was geen succes. Op Saba, maar vooral op St. Eustatius kreeg de minister het verwijt te horen onvoldoende te hebben geluisterd naar de noden en wensen van de eilandbewoners.

Op St. Maarten benadrukte de scheidende minister het belang van samenwerking tussen de landen van het koninkrijk om het welzijn van de burgers te bevorderen met respect voor de regels en de afspraken die zijn gemaakt bij het tot stand komen van de nieuwe landen op 10-10-10.

“Ik heb het de laatste jaren als mijn taak gezien nauwkeurig uit te zoeken wie precies voor wat verantwoordelijk is. Dat hebben we ook besproken met het St. Maartense kabinet.  Ook in Nederland moeten we soms nog uitdokteren welke verantwoordelijkheden St. Maarten heeft en welke Nederland.”

Op het eind van zijn betoog gaf hij aan de politieke handdoek in de ring te willen gooien na afloop van zijn ambtstermijn. De volgende dagen bezoekt Plasterk nog Bonaire, Aruba en Curaçao.

Statia niet rouwig om het vertrek van minister Plasterk

15 augustus 2017 - 11:17pm

ORANJESTAD – “Als je niet met iemand kan opschieten zou je het dan erg vinden als die wegging?” zegt R. Merkman, Eilandsraadlid van Sint Eustatius. De hele Eilandsraad, zowel coalitie als oppositie die onderling toch veel twisten, is het er over eens dat ze blij zijn dat minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk vertrekt.

Bij een beslissend referendum in 2005 stemden op Statia 77% van de kiezers vóór de optie om bij de Nederlandse Antillen te blijven horen. Slechts 21% stemde toen voor nauwere banden met Nederland.

Toen de andere eilanden besloten elkaar los te laten, werd Statia tegen heug en meug een bijzondere gemeente van Nederland, samen met Bonaire en Saba.

Nu, bijna zeven jaar na het opheffen van de Nederlandse Antillen op 10-10-10, toen ook de ‘nieuwe status’ van het eiland officieel inging, lopen de spanningen tussen Den Haag en de overheid van Statia hoog op.

Vooruitgang na 10-10-10?

“We hebben de gezondheidszorg en de scholing op het eiland enorm verbeterd”, zegt Plasterk op de persconferentie na zijn afscheidsvergadering met de eilandsraad.

“We hebben nog niet het niveau van de diensten die ons in diverse rapporten van de Nederlandse regering is beloofd of aanbevolen. Er is geen verbetering, met name niet waar het sociale diensten zoals lonen en pensioenen betreft. Ik heb al deze punten weer naar voren gebracht tijdens onze vergadering vandaag, maar zoals altijd luisterde minister Plasterk niet”, zei Sneek na de raadsvergadering met Plasterk.

Autonoom Statia

De meerderheid van de Eilandsraad, inclusief het Bestuurscollege, ziet graag dat Sint Eustatius een meer autonome weg kiest. “De PLP vind het ongrondwettelijk dat een gouverneur, aangesteld door Nederland, meer macht heeft dan onze Eilandsraad, het hoogste regerende lichaam, aangesteld is door onze eigen mensen”, zegt raadslid Charles Woodley.

Raadslid Derrick Simons citeert ook de Verenigde Naties, die Sint Eustatius het recht op een “volledig zelfbestuur” geeft.

De Democratische Partij vindt niet dat Statia klaar is voor meer autonomie. In een rapport dat de DP publiceerde staat dat het eiland ongeveer 60 miljoen per jaar kost, en er maar 20 miljoen ontvangen wordt aan belasting. “We moeten beter communiceren en binnen de regels van onze overeenkomst met Nederland werken. We kunnen Statia nog niet financieel onderhouden als autonoom land”, zegt Koos Sneek.

Op de vraag naar het verwijderen van de ‘hogere macht’ die over Statia regeert antwoordt Plasterk: “Ik erken volledig dat het volk van Statia van mening kan zijn dat te zijner tijd de positie van hun eiland dient te veranderen. Ik ben er niet zeker van of dat een goed idee is. Maar nu werken we binnen de grondwet en onze positie, en dat moeten we op een constructieve manier doen.”

Hoop op verandering met een nieuwe minister

Sneek: “Ik hoop dat we met de nieuwe regering een minister krijgen met meer affiniteit met de eilanden.”

Simmons: “We hebben een minister nodig die met een open houding naar Statia komt, en die in staat is om kwesties en oplossingen vanuit verschillende oogpunten te bekijken.”

Plasterk zegt dat Nederlandse steun komt zodra de eilanden voor eigen structuur zorgen

15 augustus 2017 - 1:32pm

THE BOTTOM – De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk zei tijdens zijn afscheidstoespraak op Saba dat een goede organisatie van het reilen en zeilen op het eiland dé manier is om meer steun van de Nederlandse ministeries te krijgen. “Maak uw eigen zaken op orde en zorg dat het geld goed besteed wordt”, zei hij toen hem gevraagd werd wat voor advies hij bij zijn vertrek aan het Caribisch Nederlandse eiland kon geven.

Plasterk maakt een afscheidsronde over alle zes eilanden, nu zijn ambtstermijn als minister er bijna op zit.

Sociale Zaken
Plasterk heeft gemerkt dat er ontevredenheid is over het langzame tempo waarin bepaalde beslissingen voor de eilanden opschieten en benadrukt dat “het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg ook een verbetering is van de kwaliteit van leven van mensen die in armoede leven”.

Hij merkt op dat er in Nederland lange debatten zijn geweest om het sociale minimum vast te stellen, een stap die voorgaande regeringen niet wilden nemen. “Het is ook niet makkelijk want als we denken aan het sociale minimum in termen van voordelen, kan je dat alleen zien binnen de context van de vergelijking met het minimum loon”, zei hij.

Bovendien moet het minimum loon niet verhoogd worden zonder de private sector te raadplegen, aldus de minister. “Wat betekent dit voor het zakenleven, want je wilt de economie ook niet schaden, dus je moet het stap voor stap doen, maar de boodschap is duidelijk dat we hiermee zo snel mogelijk mee moeten opschieten”, merkte hij op.

Voortgang
Hoewel erkend wordt dat de overheden op de eilanden gefrustreerd zijn over sommige zaken, adviseerde hij alle betrokkenen om niet op te geven. “Wat we niet moeten doen is zeggen dat we niets doen omdat het niet onze schuld is, en vragen waarom Den Haag het niet oplost.”

Hij zei dat dit alleen nog meer weerstand bij de ministeries oproept. “Uiteraard moet u politieke debatten voeren in de Eilandsraad, maar hou het zakelijk en maak het niet te persoonlijk, vecht niet te lang want aan het eind van de dag begrijpen de mensen het niet meer.”

Hij erkende dat Saba een paradijselijk eiland lijkt te zijn maar dat niet alles zo makkelijk gaat als het lijkt. Toch complimenteerde hij Saba voor de geboekte vooruitgang, waarbij hij terugkeek op zijn eerste bezoek vier jaar geleden in zijn functie van minister van Koninkrijksrelaties.

Hij merkte op dat op 20 augustus zijn regering de langst zittende regering is sinds de vrije verkiezingen van 1917, “en hiermee zal ik waarschijnlijk de langst zittende minister van Koninkrijksrelaties zijn.”