Caribisch Netwerk

Inhoud syndiceren
Bijgewerkt: 12 min 49 sec geleden

Marlin over herstelfonds: ‘Nieuwe maatregelen niet nodig’

7 uur 6 min geleden

PHILIPSBURG – Premier William Marlin van Sint-Maarten zal niet instemmen met de twee voorwaarden die Nederland stelt voor het beschikbaar stellen van herstelfondsen na orkaan Irma. Marlin stuurde de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk, vrijdag een brief hierover.

Nederland gaf de Sintmaartense regering tot 31 oktober om in te stemmen met de voorwaarden. De eerste voorwaarde is het aanscherpen van de grensbewaking met de Koninklijke Marechaussee en de tweede is het instellen van een Integriteitskamer, met een aantal aanpassingen die eerder niet waren afgesproken. Zo zou Nederland twee leden van de Kamer willen benoemen.

Grensbewaking
“De lopende regelingen, onder welke een flexibele inzetbaarheid van de Koninklijke Marine, garanderen een gezamenlijke en efficiënte grensbewaking”, schrijft Marlin. “Het is niet nodig om additionele maatregelen toe te voegen”, vindt de premier. “De regering kan er niet mee instemmen dat de Nederlandse regering een verantwoordelijkheid die van Sint-Maarten is, overneemt.”

“Mocht het noodzakelijk en nodig zijn, dan is ondersteuning welkom”, geeft Marlin verder aan. “Die steun zal echter binnen de grenzen van bestaande legale richtlijnen moeten worden gegeven, gezien de staatkundige bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het land Sint-Maarten.”

Details herstelfonds
“De werkelijke details over de financiering ontbreken in zijn brief”, stelt Marlin over de brief die Plasterk hem op 13 oktober toezond over de herstelfondsen. “Het is essentieel dat we weten welke de specificaties van de financiering zijn, zoals: wat is het totaalbedrag dat beschikbaar komt, voor welke specifieke doeleinden kunnen die fondsen worden aangewend en welk deel is een schenking en welk deel is een lening?”

Integriteitskamer
Het Kabinet-Marlin heeft de Nederlandse regering op 1 oktober om verlenging gevraagd van de termijn om de Integriteitskamer in te stellen, omdat de uiterste datum van 31 oktober ‘niet meer realistisch was door de catastrofale schade door orkaan Irma en de noodzakelijke verschuiving van prioriteiten naar eerst noodhulp, gevolgd door herstel”, schrijft Marlin. Hij verzekert dat zijn regering ‘het proces rondom de Integriteitskamer zo snel mogelijk zal afronden’.


Premier Marlin over de Integriteitskamer in april 2017

Het wetsvoorstel voor de Integriteitskamer werd het weekeinde vóór orkaan Irma toesloeg, door de Raad van Ministers aangenomen. Het wetsvoorstel is al naar de Raad van Advies doorgestuurd voor commentaar.

Marlin roept de lokale en de Nederlandse regeringen op om “gezamenlijk de coördinatie van de prioriteiten voor het herstel en de wederopbouw van Sint-Maarten en ook de Nederlandse bereidheid voor (financiële) steun te bespreken. De Sintmaartense regering blijft voor een open communicatie tussen de landen”, benadrukt Marlin.

Aruba zet zich schrap voor nieuwe olieramp Trinidad

21 oktober 2017 - 2:44pm

ORANJESTAD – Bureau Rampenbestrijding Aruba (BRA) heeft nog geen rapportage ontvangen vanuit Trinidad over de olieramp die daar afgelopen weekend plaatsvond. BRA-directeur Rino Hermans zegt dat dit tijdens de vorige ramp in april ook het geval was. Toen spoelde er olieresten aan op Aruba, Curaçao en Bonaire. De schade aan de noordkust van Aruba was aanzienlijk.

Hermans zegt dat er onder meer mails zijn gestuurd naar staatsoliemaatschappij Petrotrin van Trinidad, maar dat deze niet zijn beantwoord.

Afgelopen weekend lekte een grote hoeveelheid aardolie in de baai van Chaguaramas in Trinidad. Negen vierkante kilometer zee zou zwaar vervuild zijn geraakt, wat de ramp qua omvang groter maakt dan die van afgelopen april, toen olie uit een opslagtank van oliemaatschappij Petrotrin in zee lekte.

Teerballen
Drie weken na die ramp dreef een grote hoeveelheid teerballen naar Aruba, Bonaire en Curaçao. Alle baaien op Aruba waren aangetast. “Pas in juni kregen we uit Trinidad bericht over de chemische samenstelling van de olie”, aldus BRA-chef Hermans.

Verdrag van Cartagena
De autoriteiten in Trinidad lijken zich niet te houden aan de afspraken in het Verdrag van Cartagena. Hierin staat dat het land waar de ramp plaatsvindt zo snel mogelijk melding moet maken van de bron van de ramp, de hoeveelheid en chemische samenstelling van de aardolie dat is uitgelekt, de maatregelen die zijn genomen om de schade te beperken en of het binnen de eigen wateren is gehouden of dat andere landen ook getroffen worden.

Dat er geen rapportage is vanuit Trinidad betekent niet dat nu niets kan worden gedaan op Aruba. De kustwacht heeft inmiddels de opdracht gekregen om uit te kijken naar olievlekken op zee. Nu gaat Hermans er vanuit dat er net als in april een middel is gebruikt om de vlek af te breken in teerballen, alleen weet hij niet welke.

Gezien de grotere omvang van deze ramp verwacht Hermans meer teerballen aan de kust. In mei was de stroming zodanig dat alleen de noordkust werd getroffen. Dat kan deze keer anders uitpakken, aldus Hermans. Hij zegt doorlopend contact te hebben met de Meteorologische Dienst om zicht te houden op de stroming de komende weken. Ook is er inmiddels contact met een Amerikaans bedrijf die specialiseert in het plaatsen van oliewerende boeien, mocht er een dreiging ontstaan voor de stranden aan de zuidkust. waar veel hotels staan.

Kosten
Inmiddels zijn de schoonmaakkosten van mei geraamd op 500.000 Arubaanse guldens. Daarbij moet over een periode van jaren de schade aan het milieu worden bijgerekend. De komst van een tweede golf teerballen maakt dit ingewikkeld. “We zijn nu foto’s aan het maken van alle baaien in hun huidige staat om daar in ieder geval onderscheid in te kunnen maken”, zegt Hermans.

Bonaire brengt vegetatie terug voor bedreigde lora

21 oktober 2017 - 2:23pm

KRALENDIJK – Bonaire is bezig met een omvangrijke herbebossing in het kader van natuurherstel. Van de oorspronkelijke flora en fauna van Bonaire is weinig over, waardoor de voor Bonaire unieke geelvleugelamazone papegaai (lora) werd bedreigd.

Voor de bescherming en het behoud van de lora is de stichting Echo opgericht, die nu de herbebossing leidt en ook zogenoemde invasieve soorten bestrijdt.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/Herbebossing.mp3 Ecoloog Quirijn Coolen over invasieve soorten en het herbebossingsproject

De aantallen lora’s nemen toe, maar het ontbreekt de vogels aan voldoende habitat (leefgebied) waar voedsel gevonden kan worden. “De lora gaat nu in de droge tijd naar tuinen van de mensen in de stad en Rincon, want daar groeien vruchtenbomen. Als ze voedsel in de vrije natuur kunnen vinden zal die trek minder worden en lopen ze minder risico”, aldus Echo-directeur Lauren Schmaltz. In de natuurlijke habitat van de lora is alleen in de regentijd voldoende voedsel te vinden.

Quirijn Coolen met wayaca die in de koker al een wortel krijgt. Foto: Gijs van den Heuvel

Invasieve soorten
Er zijn drie soorten door de mens geïntroduceerde flora en fauna, legt general manager Quirijn Coolen uit. De eerste soort is, zoals de ecoloog het noemt, ‘genaturaliseerd’. Dat geldt voor de kenepa boom, die waarschijnlijk al door de arowakken is ingevoerd en geen schade aanricht: “We juichen het zelfs toe als mensen die planten.”

Anders ligt dat voor onder andere de neemboom en de rubberliaan (pal’i lechi). “Dit zijn de invasieve soorten, die zich zonder hulp succesvol verspreiden en de natuurlijke soorten wegdrukken.” Verder zijn er nog exoten – zoals de tamarinde, de mango en de mispel – die (nog) niet de genaturaliseerde status hebben, maar ook geen schade aanrichten en dus niet bestreden worden.

Ezels
Ook geiten, ezels en varkens horen niet thuis op Bonaire en richten schade aan. Maar ze zijn wel onderdeel geworden van de lokale cultuur, wat de aanpak bemoeilijkt. Over de ezels was er enkele jaren geleden een afspraak om ze te vangen en te castreren, maar dat stuitte op verzet, omdat het om een unieke ezelsoort zou gaan. Echo hoopt er met het Donkey Sanctuary, waar zo’n 600 ezels zitten, uit te komen.

Vrijwilligers krijgen uitleg over het planten van bomen

Het herbebossingsproject wordt uitgevoerd in opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire, dat hiervoor geld krijgt van de Rijksoverheid, dat in totaal 7,5 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor natuurherstelprojecten. In drie jaar tijd worden tien omheinde gebieden, waarvan de vegetatie ernstig is aangetast, met 20.000 inheemse bomen beplant. De omheining is nodig om geiten en ezels buiten te houden.

Onlangs is het tweede plantseizoen begonnen, want dat gebeurt alleen in het regenseizoen. Voor het herstelproject kweekt Echo vijftig soorten bomen in de speciale kassen.

Regentijd
De herbebossing gaat dit en volgend regenseizoen nog door. “We hopen op een goede regentijd, zodat we ze weinig water hoeven te geven. Uiteindelijk moeten ze zichzelf redden. Maar wanneer het zover is weten we nu nog niet.”

Sint-Eustatius wil geen debat over uitspraak ‘militairen doden en verbranden’

20 oktober 2017 - 4:40pm

ORANJESTAD – Tijdens de raadsvergadering op Sint-Eustatius is besloten om niet te debatteren over het dreigement van politicus Clyde van Putten aan het adres van Nederlandse militairen. Het geplande debat werd donderdag met een meerderheid van de coalitie van de agenda gestemd.

Begin oktober zei eilandraadslid Clyde van Putten (PLP) tijdens een conferentie Nederlandse militairen te zullen ‘doden en verbranden in de straten van Sint-Eustatius’. De PLP van Van Putten en onafhankelijk lid Merkman vinden dat de eilandsraad niet over een mogelijk juridische kwestie zou moeten debatteren, zo lang er een vooronderzoek loopt bij justitie.

Clyde van Putten (PLP) –
Foto: John Samson

Het Openbaar Ministerie in Willemstad heeft een aangifte van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ontvangen, maar heeft nog niet besloten of Van Putten vervolgd wordt of niet. 

Excuses zijn genoeg
Onafhankelijk raadslid Reuben Merkman distantieerde zich vorige week publiekelijk van de uitspraken van zijn coalitiegenoot. Hij noemde de uitspraken ‘onacceptabel’ en eiste excuses. Van Putten heeft dat deze week op de lokale radio gedaan. Daarmee is de commotie afgedaan wat de coalitie betreft.

Geen motie van afkeuring
Een motie van de oppositiepartij DP die de uitspraken over Nederlandse militairen ‘doden en verbranden’ namens de gehele Statiaanse eilandsraad afkeurt, heeft het niet gehaald. De coalitiepartijen PLP en Merkman hebben daar ook tegen gestemd.